Khuyến mãi Khuyến mãi
Mã giảm giá

NHẬP MÃ: THUCPHAM

Giảm 30% cho đơn hàng giá trị tối thiểu 1100K. Mã giảm tối đa 30K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 1200k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 10 lần.

NHẬP MÃ: NITROTECH

Giảm 30K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 1500k. Mã giảm tối đa 30K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 1500k.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: MASSTECH

Mã giảm 50k cho đơn hàng tối thiểu 1,7 triệu. Tối đa 1 mã giảm giá/đơn hàng.
Điều kiện
- Đơn hàng từ 1700K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 700k. Mức giảm tối đa 10k/đơn hàng.
Điều kiện
- Đơn hàng từ 700K
- Áp dụng cho tất cả các khu vực