Khuyến mãi Khuyến mãi
Mã giảm giá

NHẬP MÃ: THETHAO30k

Giảm 30K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 1500K. Mã giảm tối đa 30K
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 1500k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 10 lần.

NHẬP MÃ: THETHAO70k

Giảm 70K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 2500k. Mã giảm tối đa 70K
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 2500k.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: THETHAO100k

Giảm 100K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 3500k. Mã giảm tối đa 100K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 3500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 700k. Mức giảm tối đa 10k/đơn hàng.
Điều kiện
- Đơn hàng từ 700K
- Áp dụng cho tất cả các khu vực

NHẬP MÃ: THETHAO150k

Giảm 150K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 4500k. Mã giảm tối đa 150K
Điều kiện
- Đơn hàng từ 4500K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.