Khuyến mãi Khuyến mãi
Mã giảm giá

NHẬP MÃ: THETHAO20k

Giảm 20K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 300K.
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 300k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 10 lần.

NHẬP MÃ: THETHAO50k

Giảm 50K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 450k.
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 450k.

NHẬP MÃ: THETHAO60k

Giảm 60K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 950k.
Điều kiện
- Đơn hàng từ 950K.

THETHAO100k

Giảm 100K cho đơn hàng giá trị tối thiểu 1300k.
Điều kiện
- Đơn hàng từ 1300K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng.