CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 8/2019

MUA MASSTECH EXTREME 2000 22LBS TẶNG MÁY XAY SINH TỐ TRỊ GIÁ 599K

Đặt hàng: https://thucphamthethao.com/masstech-extreme-2000-(22lbs)

MUA PHASE 8 4LBS GIÁ 1350K TẶNG ÁO THUN CAO CẤP

Đặt hàng: https://thucphamthethao.com/phase-8-4lbs

MUA PREMIUM MASS GAINER GIÁ 1395K TẶNG ÁO THUN CAO CẤP

Đặt hàng: https://thucphamthethao.com/premium-mass-gainer-12-km

MUA ISO ZERO 4LBS GIÁ 1435K TẶNG ÁO THUN CAO CẤP

Đặt hàng: https://thucphamthethao.com/iso-zero

MUA NITRO-TECH 4LBS HƯƠNG DÂU GIÁ 999K TẶNG COMBO 10 GÓI MẪU

Đặt hàng: https://thucphamthethao.com/nitro-tech-4lbs-dau-km