CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4 CỦA SHOP THUCPHAMTHETHAO

***CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 4 CỦA SHOP THUCPHAMTHETHAO***
MUSCLETECH
Tăng cơ:
+ Iso Zero 4 lbs (Chocolate) – GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Nitro tech 4lbs (Strawberry, Vanilla) -- GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Nitro tech 10lbs (Chocolate, Vanilla) – GIÁ: 2XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Nitro Tech Whey Gold 2.2 lbs (Chocolate) – GIÁ: 8XX – Quà tặng: Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Nitro Tech Whey Gold 5.5 lbs (Chocolate, Cappuccino) -- GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn

          

+ Nitro Tech Whey Gold 8 lbs (Chocolate, Vanilla) – GIÁ: 2XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Nitro Tech Whey Plus Isolate 2 lbs – GIÁ: 7XX – Quà tặng: Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Nitro Tech Whey Plus Isolate 4 lbs – GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Nitro Tech Ripped 2 lbs –  GIÁ: 8XX – Quà tặng: Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Nitro Tech Ripped 4 lbs – GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
Ban đêm:
+ Nitro Tech Casein 2 .5 lbs (Chocolate, Vanilla) – GIÁ: 9XX – Quà tặng: Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Nitro Tech Casein 5lbs (Chocolate, Vanilla) GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
Hấp thu trải dài:
+ Phase 8 4lbs (Chocolate) -- GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey
- VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn


Tăng cân:
+ Premium Mass Gainer 12 lbs (Chocolate, Strawberry) --GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Premium Mass Gainer 20 lbs (Chocolate) -- GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Mass Tech Extreme 2000 7lbs (Chocolate) – GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn
+ Mass Tech 7lbs (Chocolate, Vanilla) – GIÁ: 1XXX – Quà tặng: Bình lắc or Bao tay or Quấn cổ tay or Dây kéo lưng or Sample Whey - VIP - INBOX để được giá và quà tặng tốt hơn

                 

Tăng Sức Mạnh + BCAA: 
+ Vapor X5 -- GIÁ: 7XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Amino Build Next Gen -- GIÁ: 6XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ BCAA 8:1:1 200 viên --  GIÁ: 6XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
Đốt mỡ:
+ Hydroxycut Hardcore Next Gen 100 viên -- GIÁ: 7XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Hydroxycut Organic -- GIÁ: 9XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Platinum Pure CLA 90 viên -- GIÁ: 5XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Platinum L-Carnitine 60 viên -- GIÁ: 3XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
Vitamin khoáng chất:
+ Fish Oil 100 viên -- GIÁ: 3XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn

LIMITLESS
+ Empower Natural Whey 500g -- GIÁ: 7XX – Quà tặng: Sample -- VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Empower Natural Whey 1Kg -- GIÁ: 1XXX – Quà tặng: 1 chai Protein Shake -- VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Empower Natural Whey 2.27Kg -- GIÁ: 2XXX – Quà tặng: 2 chai Protein Shake + 1 bánh Empower Natural Protein Bar 30g -- VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Excel Mass Gainer Pro 2.27kg -- GIÁ: 1XXX – Quà tặng: 2 chai Protein Shake + 1 bánh Empower Natural Protein Bar 30g -- VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Empower Natural Protein Bar (30g/ ser) -- ️GIÁ: 6XX – Quà tặng: sample -- VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Empower Natural Protein Bar (60g/ ser) -- GIÁ: 9XX – Quà tặng: 1 chai Protein Shake-- VIP - INBOX để được giá tốt hơn 
+ Inspire Protein shake (Coffee, Strawberry) MUA 1 TẶNG 1 -- GIÁ: 1XX -- VIP - INBOX để có giá tốt hơn

ULTIMATE
+ Prostar Whey 2 lbs (Chocolate) -- GIÁ: 6XX - VIP - INBOX để được giá tốt hơn
+ Prostar Whey 5.28 lbs (Chocolate) -- GIÁ: 1XXX -- VIP - INBOX để được giá tốt hơn

AST 
+ VP2 (Chocolate, Vanilla) -- GIÁ: 9XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn

CÁC NHÃN HÀNG KHÁC
+ Outlift 20 serving (Fruit) -- GIÁ: 8XX 
+ Xtend 90 serving (Blue Raspberry) – GIÁ: 1XXX -- VIP - INBOX để có giá tốt hơn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

+ AST GL3 – Glutamine (Date 8/2019) – GIÁ: 9XX -- VIP - INBOX để có giá tốt hơn
COMBO khi mua chung với NITRO TECH WHEY GOLD 5.5LBS hoặc mua chung với ISO ZERO – GIẢM ngay còn 498K/ hộp AST GL3
+ Amino 2500 dạng nước (Date 10/2019) -- GIÁ: 7XX – VIP - INBOX để được giá tốt hơn
COMBO khi mua với NITRO TECH WHEY GOLD 5.5LBS hoặc mua chung với ISO ZERO – GIẢM ngay còn 498K/ hộp AMINO 2500
+ Phase 8 2lbs (Chocolate) (Date 11/2019 – chỉ còn 3 suất) GIÁ: 780K -- VIP - INBOX để có giá tốt hơn
+ Glutamine (Muscletech) (Date 12/2019 – chỉ còn 3 suất) GIÁ: 398K -- VIP - INBOX để có giá tốt hơn
+ Prostar Whey 10 lbs (Chocolate) Quà tặng: 1 Bình lắc GIÁ: 1.900K 2 thùng  GIÁ: 3.600K